Мовні рівні школи іноземних мов Друк

Англійська мова

0.Beginner/Starter - (початковий);

1.Elementary – (елементарний);

2.Pre-intermediate – (перед-середній);

3.Intermediate – (середній);

4.Upper-intermediate – (вище-середнього);

5.Advanced – (підвищений);

6.Proficiency – (професійний).

Німецька мова

Елементарний рівень володіння мовою
A1 A2
Здатність розуміти і вживати загальновідомі побутові вирази і прості речення, спрямовані на задоволення конкретних потреб. Уміння представити себе й інших, поставити питання іншим людям щодо їхньої особи — напр., де людина живе, яких людей вона знає або які речі вона має — і відповідати на запитання такого типу. Вміння порозумітися у простих ситуаціях, якщо співрозмовник говорить повільно й чітко і готовий іти назустріч. Здатність розуміти речення і часто вживані вислови, пов’язані з безпосередньо знайомими сферами (напр., інформація про особу і сім’ю, покупки, робота, близьке оточення). Вміння порозумітися у простих, рутинних ситуаціях, де йдеться про простий і прямий обмін інформацією про відомі речі. Вміння простими засобами описати власне походження, освіту, безпосереднє оточення і речі безпосередньої необхідності. 
Самостійне вживання мови
B1 B2
Здатність розуміти основний зміст, коли вживається зрозуміла загальновживана мова і йдеться про знайомі поняття з роботи, школи, дозвілля тощо. Вміння вийти з більшості ситуацій, що трапляються під час поїздок німецькомовними країнами. Вміння просто і зв’язно висловлюватися до знайомих тем і сфер особистих зацікавлень. Вміння робити повідомлення про спогади, події, мрії, надії й цілі з власного життя, давати короткі пояснення й обґрунтування щодо планів і намірів.
Здатність розуміти основний зміст складних текстів до конкретних та абстрактних тем; розуміння також фахових дискусій у власній галузі. Вміння порозумітися настільки спонтанно й вільно, щоб вести звичайну розмову з носіями мови без великих зусиль з обох боків. Уміння чітко й деталізовано висловлюватися до широкого спектру тем, висловлювати думку до актуальних питань, обґрунтовувати недоліки й переваги різних можливостей.
Компетентне вживання мови
C1 C2
Здатність розуміти широкий спектр складних великих текстів, простежуючи також прихований зміст. Вміння висловлюватися спонтанно і вільно, не відчуваючи часто очевидну потребу добору слів. Уміння результативно й різнопланово використовувати мову в суспільному і професійному житті, а також у навчанні. Вміння чітко, структуровано і вичерпно висловлюватися щодо складних ситуацій, застосовуючи при цьому належним чином різні синтаксичні засоби.
Здатність без зусиль розуміти практично все прочитане й почуте. Вміння узагальнювати інформацію з різних письмових та усних джерел, даючи при цьому пояснення й обґрунтування у зв’язному викладенні. Вміння висловлюватися спонтанно, дуже вільно і точно, передаючи тонкі значеннєві відтінки у складних ситуаціях. 

Польська мова

Stopień
Stopień zaawansowania
Poziom
Poziciom wg standardów europejskich (Common European Framework)
Oznakowanie Nazwa
1.
Sytuacje Komunikacyjne
A0 Survival Polish
2.
Wprowadzenie Do języka I.Podstawowy A1 Introduction to Polish (Breakthrough)
3.
Wstępny A2 Waystage
4.
Progowy B1 The Threshold
5.
Średni Ogólny II. Średni Ogólny B2 First Certificate Polish (Vantage)
6.
Średni specjalistyczny C1 Study Certificate (EffectiveProficiency)
7.
Zaawansowany III. Zaawansowany C2 Proficiency (Mastery)
8.
Stopień biegłości D Native speaker


Більше